Actualité

​„OrangeDay"- Orange the World

​​​„OrangeDay"- Orange the World 

De 25ten November ass all Joer den internationalen Dag géint Gewalt un Fraen a Meedercher.

Dësen Dag gëtt vu verschiddene Fraerechtsorganisatiounen, der UN oder dem europäesche Parlament sou wéi och vun eisem Ministère fir Gläichstellung vu Fraen a Männer organiséiert fir op Gewalt opmierksam ze maachen déi Fraen an eiser Gesellschaft ëmmer nach mussen erliewen.

Fraen erliewen an der Ëffentlechkeet, ma och net seelen an hirem eegenen Doheem Gewalt. Ënnert haislech Gewalt versteet ee psychesch, physesch an och sexualiséiert Gewalt an d' Majoritéit vun de Betraffenen si bis dato ëmmer nach Fraen. All 10t Fra an Europa huet an hirem Liewe missen d'Erfarung vu sexueller Gewalt maachen. An Däitschland sinn 2020 139 Fraen duerch hire Partner em d'Liewe komm. Gewalt un Fraen a Meedercher an och haislech Gewalt ass keng privat Saach a betrëfft déi ganz Gesellschaft. Wichteg ass eng sensibel an informéiert Gesellschaft fir dëst kennen ze erkennen an dem entgéint ze wierken. Duerfir liicht eis Gemeng an der Orange Week Orange fir Solidaritéit ze weisen, op de Problem opmierksam ze maachen a fir betraffe Léit ze encouragéieren sech Hëllef ze sichen.

Weider Informatiounen ennert: https://mega.public.lu/fr/societe/Lutte-et-prevention-contre-la-violence-domestique.html oder https://www.unwomen.de/aktuelles/aktuelle-kampagnen.html

Hëllef ënnert (natierlech och fir betraffe Männer): https://violence.lu/de/ich-bin-opfer-von-gewalt/


Text: Anna Mühlen, Kulturkommissioun​​